KPDS TEST TEKNIKLERI PDF

Kitapta verilen teknikler gerçek KPDS sor uları üzerinde uygulanmıĢtır. Sınava hazırlananların teknik ve taktik açısından eksiklerini giderecek. YDS Test teknikleri nonetheless, vs, gibi (bakınız; İngilizce Sınav Teknikleri) .. KPDS ve ÜDS Soru Türleri ve Sayıları şu Şekildedir. : TEST TEKNİĞİ PÜF NOKTALARI KPDS ÜDS VE YDS ( ) by Kolektif and a great selection of similar New, Used and Collectible.

Author: Maran Zulushura
Country: Montenegro
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 10 July 2010
Pages: 348
PDF File Size: 3.77 Mb
ePub File Size: 2.45 Mb
ISBN: 976-1-98614-930-7
Downloads: 95466
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tuzilkree

İngilizce Test çözüm teknikleri ÖNEMLİ DERS NOTLARI & İP UÇLARI | Baki x –

Post on Nov 7. You can just sit tewt. Bu zarf tr cmlede kstlama ablam vermek iin kullanlr. Ayn zamanda cmlede vurgu amal da kullanlabilir. His success is purely his achievement.

KPDS -Test-teknikleri COK GUZELL

Few of the various organized occult movements have existed for more than years; some were formed as a belated countermovement to the Enlightenment, when people began to follow rational schools of thought.

Todays occult views are based on the idea that there are events within nature, as well as within ones spiritual life, which seem mysterious and cannot be explained by science. Examples include extrasensory perceptions such as telepathy and telekinesis, and haunted places or people. Believers maintain that these phenomena stem from unknown powers that can often be accessed only by some people with special abilities.

We understand from the passage that adherents of occultism claim that certain people A have extraordinary talents that allow them to have contact with the unknown B practise magic and explain events by means of astrological signs C were the pioneers of the anti-Enlightenment tezt in the eighteenth and nineteenth centuries D can tell us what places are haunted and why E can teach others what extrasensory perceptions are ZM Bu sorunun kkne dikkat etmeliyiz.

Yani birilerinin iddiasna gre deniyor.

Paragrafta bu anlam aradmzda son cmlede “Believers maintain that” yaps karmza kyor. Ayrca “only by some people ” soruda verilen “certain people” ile eleiyor. O zaman doru cevap bu cmleden kartlacak demektir.

Seenekleri okuduumuz zaman sadece A seeneinin tam olarak cmleyi tamamladn gryoruz. Kelime renmek birikim iidir. Bundan dolay elinize yzlerce kelimeden oluan bir liste alp ezberlemeye almak ya da rast gele bir yntemle kelime ezberlemeye almak doru deildir. Bugne kadar ezberleme yntemi ile kelime renmeye alan bir ok kii bu konuda baarsz olmutur nk ezber yapldnda renilen kelimeler “ksa sreli jpds yerleir ve kalc bir ekilde aklda kalmaz.

Kelimelerin kalc olabilmesi iin mutlaka bir ka kez tekrar edilmi olmas, farkl metin ve durumlarda karnza kmas ve ayrca aklda yer edecek bir ekilde resmedilmesi gerekmektedir. Bu sayede bir anya dnen szckler hem kelime anlamlar itibar ile, hem de birlikte kullanldklar durum ile beraber aklda kalrlar.

Kelimelerin anlamlarna szlkte baktnzda birden fazla anlam kpss aklama grrsnz. Snavlara hazrlananlarn ounun aklndaki sorular unlardr: Bundan dolay ksa srede bu snavlara hazrlk yapanlarn vakitlerinin ounu kelime renmeye ayrmalar ok yanl bir yntemdir. Aada rencilerimiz iin hazrlam olduum nemli bala ve anlam geiini salayan zarflarn snflandrlm rnek listesinia Temel fiiller: Yukardaki rneklerde de grld gibi kelimelerin temel anlamlar ve kullanmlar arasnda farklar olabilir.

  MAKITA PA6-GF30 PDF

Bundan dolay sadece szlk anlamlarn renmek tewt olmamaktadr. Kelimenin temel anlamn rendikten sonra “Bu kelime nerede ve nasl kullanlyor” sorusu kendinize sormal ve cevabn renmelisiniz. Bence “en iyi” yntem kiiden kiiye gre deiir ancak gerek olan u ki, okuma almalar ve grsel-iitsel almalar yaplmadan kelime renmek ezberden teye gitmiyor.

Bu edat ile kullanlan iki eylem a ve c seeneklerinde verilmektedir. Bu balamda ise hemen hemen hardly Eski Amerikan sanatnn esrarengiz ve en az ulalabilir olmas hemen hemen artc olmayn anlatmaktadr. Dou Avrupa tarafndan ifadesinden sonra gelen virgl zellikle notably her hangi bir Dou Avrupa rneini istemektedir ki burada Hungarian Macaristan bir rnek olarak verilmitir. Tekrar kullanlan szcklerde industrialization and colonization younlarsak, ikinci cmlede bunlarn neden brought about olaca ya da yol aaca sonularn refahn btn dnyada byk lde yaygnlamas verildiini grebiliriz.

Yap tekniklei olumsuz verildiine gre I do not think anlamak anlamndaki make out doru seenektir. Bu sorunun seeneklerine baktmzda drt seenekte saylabilir, bir seenekte ise hem saylabilir hem de saylamayan isimlerle kullanlan bir durum sz konusudur.

Soru metninde verilenadvice szc ipucudur. Bu szck saylamayan bir isimdir. Dolaysyla ancak some ile birlikte kullanlabilir. Weve had some pretty good directors over the years but Klds. Ancak a seeneindeki by far Present Perfect Tense ile kullanlr. Elbette bir retmen ile yaplan alma daha kolay olacaktr ancak, bu imkana sahip olmayanlar veya bir kursa gidecek vakti olmayanlar da doru eitim malzemesi ve yntem ile istediklerini elde edebilirler.

Ancak kelime ezberlemeye balayarak snava hazrlk yaplmaz.

Gramer almaya ondan sonra balayn. Sizi neyin beklediini bilerek ve sorular nasl zmeniz gerektiini bilerek hareket etmek almanz kolaylatracaktr. Seenekleri elemeyi de renmeli ve bol bol uygulamalsnz. Bu kitap adndan da anlalaca gibi size teknikler vererek iinizi kolaylatrr. Kitapta verilen teknikler gerek KPDS sor ular zerinde uygulanmtr.

Snava hazrlananlarn teknik ve taktik asndan eksiklerini giderecek ve bak alarn deitirecek bir kitaptr. KPDS’de her paragraf ile ilgili 5 soru soruluyor ve sorulardan baz yorum bazlar ise dorudan karm sorulardr. Eer mmkn ise bu kitab almanz ve almalarnz bu kitap zerinden yapmanz neririm. Srekli paragraf sorusu zm ek pek yeterli deildir nk deneme yanlma yolu ile renmek uzun sre alacaktr ve mutlaka bir retmen gerekir. Ama kelime renmek kolay, aklda tutmak ise zordur. Kelimeleri aklda tutmann yolu, onlarla ilgili metinlercmleler okumak ve bir an sahibi olmaktr.

Bylece hangi konularda sorununuz olduunu anlayabilir ve derhal mdahale edebilirsiniz. En son tm konular ieren gramer tarama testleri zn. Sorular cevaplarken neden a deil? Yani seenekleri doru eleyebildiinizi tespit edin. Baz sorularda doruyu bulmak ve baz sorularda ise yanl bulmak kolaydr. Siz her iki yntemi de kullanmaya aln. KPDS ve DS snavlarna hazrlanan tm adaylarn ngilizce gramerinin inceliklerini bilmeleri beklenmektedir.

Genellikle rencilerimiz ar detay ile uratklarndan yaknrlar, bu da gayet doal bir ikayettir. Ancak ben bu yazda tm snav soru trleri etkileyen gramer konularn gstermek istedim. Elinizde bir gramer kitab varsa yukarda gsterdiim konularn olup olmadna baknz. Cesur Hoca bu konular zerinde bol rnek vermi, Trke aklam ve dip notlar ile nemli noktalarn altn izmi.

  LA GATICA ANTONIO LAURO PDF

Gramer kitabndan altnz konuyu 30 dakikada unutursunuz. Konular ve detaylar hatrlamak iin tekniklfri bol alakal sorular zmelisiniz.

Greceksiniz sorular zdke ve hatalarnz bulduka sizde bu ite uzman haline geleceksiniz.

Prepositions sanrm ngilizce renen, reten ve kullanan herkesin kabusudur. Prepositions aslnda temel olarak ismin halleridir. Yani -e,-de,-den halleri ngilizce’de Prepositions ile veriliyor. Yukardaki rneklerde de grld gibi prepositionlar isimlerin nnde kullanlr. Preposition denmesinin de sebebi budur zaten: Hatat ou kelime tamamen anlam deitirmektedir. Ancak hangi sfat ile hangi preposition’u kullanmanz gerektiini ezbere bilmeniz gerekiyor. Yan cmleler ile bir cmlede daha fazla bilgi verilebilir.

Clause’lar trlerine gre cmlede farkl yerlerde ve ekillerde kullanlrlar. Yan cmleler Clauses u ekillerde kullanlmaktadr: Yani cmlenin znesi veya Nesnesi olarak kullanlrlar. That she killed her husband is not a secret anymore When she killed her husband is not a secret anymore Weather the woman killed her husband or not is still unknown. We know that she killed her husband.

We couldn’t understand why she killed her husband It is unknown if she killed her husband Everybody was interested in why she killed her husband. Adjective clause olarak bilinen bu yap nitelenmek istenen ismin sonuna getirilir. The police arrested the woman who killed her husband The woman, who killed her husband, was arrested yesterday.

Anderson, who killed her husband, was arrested yesterday. The people, most of whom are her neighbors, gathered around the dead body. The police know the day when she killed her husband.

The woman admitted the reason why she killed her husband. The woman was arrested in the building where she killed her husband. The building in which the woman killed her husband is now under police control. The woman whose husband was found dead in the building was arrested. Anderson wasarrested for killing her husband, which surprised everybody. Gramer kitaplarnn ou adverb clause’lar bir arada anlatmaz. Ayr ayr konular olarak anlatrlar. Ancak biz burada Adverb Clause’lar bir arada gstereceiz.

Clause bilgisi olmadan ve clause’lar etkili kull anmadan ileri dzey bir ngilizce seviyesinden bahsedilemez. Clause konularn tek tek almalsnz ve bol bol soru zmelisiniz. Bu tr ngilizce yeterlilik snavlarnda adaylara farkl blmlerde farkl soru tipleri sorularak, gramer bilgisi, kelime bilgisi, kavrama yetisi ve yorum yapma yetenekleri zamanla doru orantl bir ekilde lclr.

Dier makalelerde de belirttiim gibi, tekknikleri hazrlanrken her blm tek tek ele almal ve bu blmlerle ilgili soru trlerini zdkten sonra genel deneme snavlarna geilmelidir. Hangi blmde ne kadar baarl ve baarsz olduunuzu bilirseniz hem hazrlk aamasna nereye arlk vereceinizi belirlersiniz, hem de snav srasnda oyalanmamanz gereken ksmlar nceden biliyor olursunuz.